Proprietăți

  • Raṣină poliuretanică, bicomponentă, transparentă
  • Se amestecă cu agregate minerale
  • Ȋntărire rapidă
  • Ȋntărirea nu este influenṭată de temperatură ṣi umiditate
  • Timp de aṣteptare scurt între cele două etape de aplicare

Aplicaṭii

  • Amorsă pentru substraturile minerale, peste care se aplică protecṭii pe bază de raṣină epoxidică sau poliuretanică
  • Liant pentru substraturile rugoase sau de nivelare
  • Aplicare chiar ṣi în condiṭii neprielnice ale vremii
  • Scenarii de expunere evaluate REACh: contact periodic cu apa, inhalare permanentă, aplicare

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123