Proprietăți

 • stabilitate şi flexibilitate ridicată
 • adecvat în special pentru plăci mari
 • capacitate ridicată de întindere
 • timp deschis prelungit
 • formulă cu cantitate redusă de praf
 • pentru netezirea denivelărilor de până la 20 mm

Aplicaṭii

 • Lipirea: produselor din ceramică şi ceramică fină, gresiei vitroasă şi non-vitroasă, plăcilor de pardoseală
  clincher, plăci clincher şi cotto, plăcilor realizate manual, mozaicului mic, mediu şi de sticlă, plăcilor de
  izolare şi plăcilor uşoare
  Plăcile foarte netede (ex. plăci din spumă tare) trebuie înăsprite înainte de lipire.
 • Substraturi adecvate: beton, beton uşor şi beton aerat, zidărie, tencuială din categoria CS II, CS III şi CS
  IV conform DIN EN 998 şi ipsos conform DIN EN 13279 (rezistenţă la compresie ≥ 2,5 N/mm²), plăci de
  construcţie BOTAMENT BP, alte pardoseli din plăci ceramice, gips-carton şi plăci de fibră de sticlă, şape
  de ciment şi şape pe bază de sulfat de calciu, şape din asfalt turnat (IC 10), baze rigide de oţel în spaţii
  interioare.
  Folosirea pe beton poros si sape din asfalt turnat este permisa doar în spaţii interioare. Pentru aplicarea
  pe substraturi din oţel vă rugăm consultaţi tehnica noastră de aplicare.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123