Sistem rapid de reparaṭii pardoseli industriale aplicabil în perioade scurte de “week-end”

MC-Floor-Screed

Dărmăneṣti, 20 Aprilie 2017. MC-Bauchemie a dezvoltat un nou sistem de reparaṭii a pardoselilor industriale sub conceptul de MC-Floor Screed. Cu acest sistem, pardoselile cu destinaṭii industriale, depozite logistice - inclusiv cele cu acces direct de autotrenuri de marfa sau motostivuitoare - pot fi reparate în doar o zi. Ulterior, dupa încă doar o zi sau doua, pot fi repuse în trafic pietonal sau auto greu. MC-Floor Screed este un concept creat pentru reabilitari rapide ale zonelor industriale expuse la trafic greu de uzura ṣi eforturi, impunându-se datorită rezistenṭelor ridicate ătate într-o perioadă foarte scurtă. Este un con-cept adaptat intervenṭiilor de weekend pentru lucrări de reabilitare. Cu MC-Floor Screed, companiile care au nevoie de intervenṭii rapide au un beneficiu în reducerea costurilor ṣi timpilor de intervenṭie. 


Noul concept MC-Floor Screed de intervenṭie în domeniul pardoselilor industriale este compus dintr-o amorsa tip emulsie adezivă MC-Floor Screed BS, ṣi un produs autonivelant pe bază minerală cu întărire rapidă tip MC-Floor Screed 10 sau componentă de reacṭie pentru întărire rapidă MC-Floor Screed 25.

MC-Floor Screed 10 este destinat pentru reparaṭii ale spaṭiilor industrile pe baza minerală degradate supuse unui “stres” mecanic foarte ridicat.

MC-Floor Screed 10 este cel mai nou produs mineral cu întărire rapidă, autonivelant, cu rezistenṭe ridicate rapide pentru grosimi cuprinse intre 10 ṣi 30 mm. Este, de asemenea, ideal pentru reparaṭii rapide ale pardoselilor industriale cu uzură excesivă. Caracteristica de autonivelare rapidă, monocomponent pe baza minerală, uṣor de aplicat ṣi care capătă caracteristici deosebite de preluarea a încărcărilor ridicate chiar ṣi la grosimi mici. Substratul trebuie sa fie pregătit în concordanṭa cu standardele în vigoare ṣi amorsate cu produsul MC-Floor Screed BS. MC-Floor Screed 10 este apoi aplicat în sistem “proaspăt pe proaspăt / umed pe umed “ pe suprafaṭa amorsată ṣi distribuită cu o lamă vibrantă în final.

După doar 24 ore sistemul MC Floor Speed poate fi acoperit cu răṣini speciale din gama MC Floor Top Speed ṣi complet repus în trafic dupa 48 de ore.

Sistemul de pardoseli industriale MC-Floor Screed 10 se usucă fără a suferi contracṭii ṣi acumulă tensiuni iar intr-un interval de minim 24 de ore poate fi acoperit / protejat cu produse din gama MC DUR.

Pentru intervenṭii rapide de weekend, acoperirea poate fi facută cu produse tip MC-Floor TopSpeed cu întărire rapidă de la MC Bauchemie.

Pentru aplicarea sistemului, suprafaṭa se amorsează cu răṣină specială
MC-Floor TopSpeed SC ṣi apoi funcṭie de solicitări, se poate satura cu nisip quartos împrăṣtiat în exces. Următorul strat se poate aplica după o perioadă de maxim doua ore ṣi după aproximativ 48 de ore suprafaṭă de pardoseală industrial poate fi repusă în traffic. Caracteristicile rezistenṭelor la compresiune ajung la aprox. 20 N/mm² după o zi, ṣi cresc spre 35 N/mm2 după ṣapte zile. La capătul procesului complet de hidratare rezisṭentele la compresiune ajung la 45 N/mm².

MC-Floor Screed 25 pentru o grosime intre 25 si 70 mm

Componenṭa de iniṭiere a reacṭiei de întărire MC-Floor Screed 25 este amestecată într-o ṣapă cu granulometrie între 0 si 8 mm, pretratată în starea sa umedă conform standardelor în vigoare ṣi apoi aplicata pe un substrat amorsat cu MC Floor Screed BS. Ulterior ea este nivelată ṣi netezită manual folosind echipamente specifice. MC-Floor Screed 25 se pretează pentru repararea suprafeṭelor cu grosimi cuprinse între 25 si 70 mm. Are loc un proces de întărire rapidă, fără contracṭii , ce conduce la posibilitatea repunerii în trafic pietonal la aproximativ patru ore de la aplicare. Suprafaṭa este ulterior gata sa fie protejată cu sisteme pe bază de răṣini la un interval de maxim două zile. După trei zile, ea ajunge la o rezistenṭă la compresiune de aprox. 35 N/mm², crescând pâna la 45 N/mm² după 28 zile.
Approx. 3,250 taps

IMAGINI

Imagini din timpul aplicării (Poza 1):

Uṣurinṭa aplicării produsului autonivelant mineral    monocomponent MC-Floor Screed 10 conduce la rezistenṭe iniṭiale ridicate, cu capacitate de încărcare ridicate inclusiv la grosimi mici. Substratul trebuie pregătit în concordanṭă cu standardele în vigoare ṣi amorsat cu cu emulsia adeziva MC-Floor Screed BS. MC-Floor Screed 10 este apoi aplicat “umed pe umed” pe suprafaṭa amorsată ṣi distribuită cu ajutorul unui dispozitiv adecvat (Poza 2)

Contact:

Iulian Boian, National Sales Manager