Sustenabilitatea la MC

În urmă cu mai bine de trei decenii, MC-Bauchemie a fost una dintre primele companii din industria produselor chimice pentru construcții care a introdus un sistem de management de mediu. De atunci, am urmărit obiectivul de a ne îmbunătăți continuu eficiența materială și energetică și de a reduce emisiile și deșeurile printr-o serie de programe de mediu. Lucrând în numeroase proiecte de cercetare, precum și la dezvoltarea de produse și sisteme de produse inovatoare, am dovedit în mod repetat, mai ales în istoria recentă, cum soluțiile durabile pot trece de la teorie la practică. În acest fel, nu numai că salvăm mediul, clima și resursele, dar contribuim și la dezvoltarea durabilă.O oportunitate pentru o dezvoltare sustenabilă a afacerii

"Dezvoltarea tehnologiei de mâine în prezent." Acesta a fost crezul nostru timp de multe decenii. Cele mai recente inovații ale noastre, Earth Friendly Concrete (EFC) și adezivul ecologic pentru plăci ceramice Botagreen, dovedesc că acest motto se aplică și în cazul nostru atunci când vine vorba de sustenabilitate. Noi nu înțelegem acțiunile de economisire a resurselor ca pe o povară sau ca pe un serviciu de fațadă, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de dezvoltare durabilă a companiei.

 

Nicolaus Müller, Managing Director of MC-Bauchemie

Angajații MC pentru o mai mare sustenabilitate

 • Michael Schilf

  „Sustenabilitatea în producție este atât o datorie, cât și o alegere! În conformitate cu certificarea DIN ISO 14001 și EMAS, ne-am angajat să facem ca procesele, cum ar fi planificarea și proiectarea liniilor de producție, să fie eficiente și durabile. Acest lucru include, de asemenea, utilizarea responsabilă a resurselor, cum ar fi energia electrică, gazul, apa și materiile prime. De exemplu, returnăm, de asemenea, produse vechi în ciclul de producție pentru a reduce deșeurile. Asigurăm acest lucru prin monitorizarea orientată și auditul ciclic al unităților noastre de producție." Michael Schilf, director de operațiuni și management de mediu

 • Karsten Koppe

  „Sustenabilitatea este o problemă centrală pentru noi - și devine din ce în ce mai importantă. Cercetăm inovații în domeniul imprimării betonului 3D, al materialelor fără ciment, al activării materiilor prime secundare și, de asemenea, al reutilizării materialelor de excavare și de demolare. Aceste subiecte sunt la fel de importante ca și utilizarea cu economie de resurse a aditivilor pentru beton în toate rețetele noastre." Dr. Karsten Koppe, Șef de laborator materiale minerale

 • Carsten Striepecke

  „De mai mulți ani, folosim o flotă de vehicule care respectă cea mai bună clasă de emisii actuală Euro VI. În plus, lucrăm în mod constant în echipă pentru a ne reduce și mai mult emisiile, de exemplu, prin transferarea transporturilor pe calea ferată sau prin îmbunătățirea bilanțului energetic al depozitelor noastre." Carsten Striepecke, Director Logistics

Ce am realizat până acum

News

 • Beton prietenos cu mediul - un element cheie pentru viitor

  Conceptele eficiente din punct de vedere sustenabil sunt din ce în ce mai solicitate în întreaga lume ca mijloc de atenuare a schimbărilor climatice, inclusiv în domeniul construcțiilor. Betonul prietenos cu mediul înconjurător poate contribui în mare măsură la îmbunătățirea semnificativă a amprentei de carbon a întregii industrii.

 • Revoluția energetică: energia eoliană - puternică, eficientă, durabilă

  Energia eoliană continuă să ne dea speranțe în ceea ce privește producerea de energie fără impact asupra climei. MC-Bauchemie oferă o gamă largă de produse de înaltă performanță și sisteme inovatoare pentru fabricarea, instalarea, protecția și renovarea structurilor asociate turbinelor.

 • Promovarea dezvoltării durabile în sectorul construcțiilor din Ghana

  MC-Bauchemie este implicată în proiectul INFRACOST Germano-Ganez, care este finanțat de Ministerul Federal German al Educației și Cercetării (BMBF) ca parte a inițiativei "CLIENT II".

Sustainability Labels

 • ISO 14001

  MC-Bauchemie este certificată în conformitate cu standardul internațional de management de mediu ISO 14001. Acesta stabilește cerințe recunoscute la nivel mondial pentru un sistem de management de mediu și face parte dintr-o familie de standarde care include numeroase alte coduri care acoperă diverse domenii ale managementului de mediu.

 • Certificare EMAS

  În fiecare an, de mai bine de două decenii, MC a participat în mod voluntar la un audit ecologic EMAS elaborat de Uniunea Europeană de către un verificator de mediu acreditat EMAS, rezultatele fiind apoi publicate într-o declarație de mediu.

 • Eticheta Bio

  Eticheta MC "Bio" este purtată de agenții noștri de decofrare Ortolan Bio, precum și de unele dintre liniile Ortolan Basic, Classic și Extra, care îndeplinesc cele mai înalte standarde de mediu și criteriile DGNB asociate.

 • CLIENT II

  Prin inițiativa sa de finanțare "CLIENT II - Parteneriate internaționale pentru inovare durabilă", Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF) sprijină cooperarea în domeniul cercetării orientate către cerințele de cercetare cu anumite țări emergente și în curs de dezvoltare, cum ar fi proiectul germano-ghanez INFRACOST, în care este implicată MC-Bauchemie.

 • Neutru pentru climă

  MC compensează emisiile de CO2 care apar în mod inevitabil ca urmare a tipăririi MC aktiv prin susținerea unui proiect de protecție a climei recunoscut de ClimatePartner. Marca ClimatePartner este un garant al neutralității climatice a revistei noastre. În plus, MC aktiv este tipărită pe hârtie provenită din păduri sustenabile certificate FSC.

Protecția mediului & climei

Protecția mediului și a climei a fost întotdeauna o prioritate importantă la MC-Bauchemie. Obiectivul nostru este de a îmbunătăți continuu calitatea producției și a produselor noastre, precum și performanța de mediu, siguranța la locul de muncă și protecția sănătății, pe de o parte, și profitabilitatea grupului nostru de companii, pe de altă parte. Sistemele de management al calității și de mediu sunt integrate ferm în organizarea companiei noastre. Am fost una dintre primele companii chimice din Germania care a fost auditată și certificată în conformitate cu standardele de management al calității ISO 9001 și ISO 14001. În acest context, de aproape 30 de ani ne angajăm în mod voluntar să participăm în fiecare an la un audit ecologic EMAS efectuat de un verificator de mediu EMAS și să publicăm rezultatele, inclusiv obiectivele noastre de mediu, într-o declarație de mediu. Datorită managementului nostru intern de calitate și de mediu și a auditurilor interne periodice, suntem în măsură să monitorizăm în permanență măsurile noastre de protecție a mediului și să le ajustăm dacă este necesar. Prin returnarea pungilor din plastic, hârtie, carton, lemn și hârtie kraft în procesul de reciclare, aducem, de asemenea, o contribuție importantă la protecția mediului și a climei.

Obiective de dezvoltare durabilă

 • Consumul de energie electrică

  În 2020, consumul specific de energie electrică a fost de 51,59 kWh pe tonă de produs finit. Această valoare urmează să fie redusă cu 10 % până la sfârșitul anului 2023.

 • Tehnologii inovatoare

  La nivel de produs, vom economisi până la 10.000 de tone de CO2 pe an în etapa din amonte a lanțului valoric până la sfârșitul anului 2023, prin utilizarea de tehnologii inovatoare.

 • Emisiile CO2

  Eliminarea emisiilor CO2 în procesul de producție a PCE-urilor, precum și prin conversia finală a operațiunilor din Bottrop de la petrol la gaz. Prin aceste măsuri, ne propunem să reducem emisiile de CO2 cu până la 750 de tone pe an.

 • Reducerea deșeurilor

  Reducerea cu 10%, până la sfârșitul anului 2023, a cantității specifice de deșeuri totale (30 kg în 2020) și a cantității specifice de deșeuri periculoase (6 kg în 2020) per tonă de produs finit.

Certificat in conformitate cu ISO 14001

În fiecare an, MC-Bauchemie se supune unui audit în conformitate cu ISO 14001, standardul de management de mediu recunoscut la nivel internațional. După un audit amănunțit, am fost din nou certificați în 2021. Standardul internațional de management de mediu stabilește cerințe recunoscute la nivel mondial pentru un sistem de management de mediu și face parte dintr-o familie de standarde care include numeroase alte coduri care acoperă diverse domenii ale managementului de mediu. ISO 14001 se concentrează pe un proces de îmbunătățire continuă ca mijloc de realizare a obiectivelor de performanță de mediu definite de o organizație. MC-Bauchemie a fost una dintre primele companii chimice din Germania care a fost auditată și certificată atât în conformitate cu standardul de management al calității ISO 9001, cât și cu ISO 14001.

Protecția mediului si a climei prin reciclare

Prin returnarea pungilor din plastic, hârtie, carton, lemn și hârtie kraft în procesul de reciclare în 2021, MC-Bauchemie din Germania a reușit să economisească un număr calculat de 2 241 de tone de resurse, adică materii prime primare preluate din natură pentru a produce materialele menționate mai sus, și și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 310 tone. În acest fel, MC aduce, de asemenea, o contribuție importantă la protecția mediului și a climei.

Construcții & renovări sustenabile

Construcțiile moderne se concentrează foarte mult pe durabilitate. În ultimii 20 de ani, acest subiect a devenit din ce în ce mai important în planificarea și execuția construcțiilor. Scopul este de a reduce la minimum consumul de energie și resurse - de la extragerea materiilor prime la construcție și, în cele din urmă, la demolare și reciclare. În calitate de producător de produse chimice pentru construcții, MC-Bauchemie contribuie, de asemenea, la asigurarea sustenabilității în construcția de clădiri. Ne propunem să folosim și să furnizăm sisteme de produse durabile care să prelungească perioada de utilizare a unei clădiri sau a unei părți a unei clădiri, îmbunătățind în același timp protecția mediului - fie că este vorba de aditivi speciali pentru beton care permit producerea de betoane cu materiale reciclate, betoane fără ciment, sigilanți, agenți de decofrare a betonului, gleturi, tencuieli și mortare sau prin acoperiri speciale de protecție a suprafețelor.

Soluții pentru o planificare sustenabilă

DGNB a fost înființată în 2007 și este astăzi cea mai mare platformă europeană pentru construcții durabile, cu aproximativ 1 200 de organizații membre, inclusiv MC-Bauchemie. Scopul asociației este de a promova sustenabilitatea în sectorul construcțiilor și în cel imobiliar și de a crește gradul de conștientizare a imperativelor sale în rândul publicului larg. Prin sistemul de certificare DGNB, această organizație independentă non-profit a dezvoltat un instrument de planificare și optimizare pentru evaluarea sustenabilității în clădiri, în interioare și în cartiere întregi, contribuind astfel la creșterea sustenabilității reale în proiectele de construcții. Ceea ce au în comun toți membrii DGNB este interesul și dorința lor de a lucra activ pentru mai multă sustenabilitate în sectorul construcțiilor și în cel imobiliar.

Echilibrul ecologic al materialelor de construcție

Care este impactul de mediu al unui material de construcție? Aceste și alte întrebări referitoare la evaluarea ciclului de viață al materialelor de construcție devin din ce în ce mai importante atât în atenția publicului, cât și a sectorului construcțiilor. Iar răspunsurile la astfel de întrebări pot fi găsite în declarațiile de conformitate MC-Bauchemie cu un model de declarație de mediu a produsului (EPD). MC-Bauchemie este un susținător dedicat al unei dezvoltări aliniate la protecția mediului și la conservarea resurselor. Acest lucru include, de asemenea, sisteme de produse durabile care nu numai că îndeplinesc criteriile ecologice și de eficiență a resurselor, dar și prelungesc durata de viață utilă a unei clădiri sau a unui element al acesteia.

Materiale de construcție prietenoase cu mediul si cu utilizatorul

MC-Bauchemie produce materiale de construcții compatibile cu mediul înconjurător și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, aliniindu-se la îmbunătățirea echilibrului ecologic al fiecărei construcții în care sunt utilizate - de la aditivi speciali pentru producerea de betoane fără ciment, la sigilanți, agenți de decofrare a betonului, gleturi, tencuieli, mortare și acoperiri de protecție a suprafețelor. Acestea contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea sustenabilității unei clădiri prin reducerea emisiilor dăunătoare mediului, o mai bună durabilitate, costuri mai mici de inspecție și întreținere și un necesar redus de curățare.

Materiale sustenabile

 • Ortolan Bio 780

  Cu ajutorul agenților de decofrare a betonului Ortolan de la MC, cofrajele pot fi desprinse de beton fără probleme și fără reziduuri, pentru obținerea unor suprafețe de beton impecabile. Ortolan Bio 780 respectă cele mai înalte standarde de mediu și criteriile DGNB aferente.

 • Mycoflex 488 MS

  Mycoflex 488 MS de la MC este un material de etanșare cu polimer MS permanent flexibil, fără solvenți și, prin urmare, practic inodor. De asemenea, poartă marca de calitate GEV Emicode EC1plus, ceea ce indică faptul că are un nivel foarte scăzut de emisii de COV și SVOC.

 • MC Fastkick

  Acceleratorul de priză MC-FastKick crește valorile rezistenței inițiale a betonului și îmbunătățește lucrabilitatea. În consecință, se poate reduce cantitatea de plastifianți utilizați și/sau conținutul de apă, ceea ce duce la scăderea raportului apă/ciment și la reducerea cantității de ciment utilizat. Acest lucru contribuie la reducerea costurilor și la protejarea mediului înconjurător.

 • MC-Cleaner eco

  În plus față de o performanță foarte bună de curățare a sculelor și echipamentelor, MC-Cleaner eco oferă o aplicare ușoară și un echilibru ecologic prietenos cu mediul. Vaporii nocivi sunt reduși la minimum, iar pentru fabricarea produsului de curățare sunt utilizate în principal materii prime regenerabile.

 • MC-DUR 111 eco

  Sigilantul epoxidic în dispersie apoasă MC-DUR 111 eco este potrivit pentru substraturi minerale și suprafețe industriale supuse unor sarcini mecanice ușoare până la medii. Acesta îndeplinește criteriile sistemului german de evaluare a sănătății AgBB 2018 pentru spațiile interioare și este clasificat în cadrul GISCODE: RE05.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123