Discutaṭi cu un specialist ...

Reparații betoane

Referinṭe

Provocări & Aplicaṭii

PROTECȚIE DE ACOPERIRE PE TERMEN LUNG A REZERVOARELOR DE APĂ POTABILĂ

Materialele de construcție pe bază de ciment s-au dovedit a fi foarte eficiente în segmentul apei potabile. Rezistența acestor substanțe la degradarea legată de uzură, cum ar fi levigarea și coroziunea hidrolizică, depinde de structura lor internă și de densitatea pietrei de ciment. Sistemul de acoperire MC-RIM PW a fost dezvoltat special pentru a îndeplini aceste cerințe stricte, dezvoltând tehnologia DySC® la un nou nivel.
Cu tehnologia DySC®, în special filosilicatul de aluminiu formulat, se generează o creștere suplimentară a cristalului în spațiile rămase ale matricei. Aceasta duce la mineralizarea în continuare a structurii cavității, reducând și mai mult porozitatea la un nivel anterior neatins. Orice strat de acoperire bazat pe această tehnologie oferă astfel rezistență extremă, compactitate și durabilitate.

MORTARE DE ÎNLOCUIRE PENTRU ORICE SCOP

Nu există două structuri de beton identice, iar acest lucru este valabil și în ceea ce privește consitența betonului îmbătrânit. Lucrările de reparație a betoanelor trebuie să țină seama de diferitele cerințe legate de structură, inclusiv clasa de rezistență, modul de elasticitate și alte variabile.
Standardul european de reparație EN 1504 partea 3 grupează materialele de înlocuire din beton în clasele R1-R4 care reflectă condițiile tipice pentru anumite structuri și substraturi.
Cu NafuFill LM [R1], NafuFill KM 220 [R2], NafuFill KM 230 [R3] și NafuFill KM 250 [R4], aveți la dispoziție patru mortare de înlocuire de înaltă performanță care îndeplinesc cerințele specificate în EN 1504 partea 3. Acestea oferă, de asemenea, un spectru larg de performanță, care le permite să fie utilizate pentru aplicații cu mult peste cele acoperite de standard

Documente

Mai mult
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123