Proprietăți

  • Sigilant pe bază de răşină poliuretanică, bicomponentă, pigmentat, cu conṭinut de solvenṭi, pentru aplicări în zonele industriale
  • Luciu satinat, culori stabile, nu îngălbeneşte şi nu formează pelicula albicioasă la suprafaṭă
  • Aplicabil cu pensula, trafaletul sau mecanizat

Aplicaṭii

  • Strat de protecṭie finală ca parte a sistemului MC-DUR VS, pentru stabilitatea culorii şi a luciului
  • Pentru aplicări în zone industriale sau similar
  • Scenarii de expunere evaluate REACh: contact periodic cu apa, inhalare periodica, aplicare

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123