Proprietăți

  • Rãşinã epoxidicã fluidã, fãrã agregate cu proprietãţi speciale de obturare, autonivelantã pentru prepararea mortarelor de subturnare
  • Rãşinã epoxidicã cu stabilitate foarte bunã în raport cãldurã/vâscozitate, cu întãrire fãrã degajare de cãldurã
  • Proprietãţi autonivelante foarte bune
  • Mortar de subturnare şi umplere predozat
  • Întãrire cu degajare redusã de temperaturã, chiar şi pentru volume mari de aplicare
  • Rezistenţã bunã la numeroase substanţe chimice, inclusiv uleiuri şi grãsimi ( a se vedea Tabelul cu rezistenţe chimice)

Aplicaṭii

  • În combinaţie cu agregatele speciale (MC-Special graining FG) pentru mortare de umplere şi subturnare, pentru subturnãri la fundaţii de maşini-unelte, mori, şine de macarale, etc.
  • Scenariu de expunere evaluat REACh : contact periodic cu apã, inhalare periodicã, aplicare

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123