Proprietăți

  • Sigilant pe bază de răşină epoxidică, bicomponentă, cu conṭinut de solvenṭi, pentru aplicări în zonele industriale
  • Transparent şi pigmentat, poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau mecanizat

Aplicaṭii

  • Etanşare suprafeṭelor din beton sau metal expuse încărcări chimice ridicate • Ȋmbunătăṭirea rezistenṭei elementelor structurale la cicluri de gelivitate
  • Pentru aplicări în zone industriale sau similar
  • Scenarii de expunere evaluare REACh: contact periodic cu apa, inhalare periodică, aplicare

Documente

Mai mult
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123