Proprietăți

 • Reducere peste medie a cantităṭii de apă
 • Previne tasarea
 • Amestec rapid in beton
 • Aderenṭă scazută
 • Dozaj economic
 • Compatibilitate ridicată cu antrenorul de aer
 • Stabilizare ridicată la consistenṭe ridicate
 • Nu conṭine compuṣi corozivi

Aplicaṭii

 • Beton auto-compactant
 • Beton cu fluiditate ridicată
 • Beton marfă
 • Combinaṭii cu ciment compozit

Documente

Mai mult
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123