Proprietăți

 • Fără solvenți și cu un ușor miros
 • Rapid biodegradabil( 95% conform cu OECD 301F)
 • Efect de decofrare deosebit
 • Fără uleiuri minerale
 • Gata de utilizare
 • Uşor de aplicat prin pulverizare la temperature ≥ +5 oC(temperatura materialului)
 • Clasa de periculozitate pentru apa:1
 • GISCODE: BTM5

Aplicaṭii

 • Indicat pentru cofraje cu suprafeţe fine metalice din plastic sau panel
 • Pentru prefabricate şi pentru şantiere
 • Pentru obţinerea de suprafeţe de beton aparent cu calitate ridicată
 • Pentru cofraje neâncălzite

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123