Proprietăți

  • Gata de utilizare
  • Timp de reacţie scurt
  • Diluţie până la 1:12 cu apă
  • Nu atacă metalul în timpul curăţării

Aplicaṭii

  • Curățarea:  maşinilor și echipamentelor din construcţi
  • Îndepărtează: reziduuri hidraulice, calcar, orice alte impurităţi

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123