Proprietăți

  • Bi-component, far solvenṭi
  • Rezistenṭa iniṭială ṣi finală ridicată
  • Capacitate de preluare rapidă de sarcină
  • Impermeabil la apă
  • Durable, persistent la condiṭii meteo dificile ṣi îngheṭ
  • Utilizabil la temperaturi negative

Aplicaṭii

  • repararea colṭurilor ṣi marginilor division la prefabricate din concrete
  • umplerea găurilor ṣi cavităṭilor în suprafaṭa betonului
  • repararea treptelor, a marginilor curbate, muchiilor peroanelor, etc.
  • prinderea urechilor de ridicare dislocate in elementele prefabricate

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123