Proprietăți

  • Bi-component, fără solvenṭi
  • Rezistenṭa iniṭială ṣi finală ridicată
  • Capacitate de preluare rapidă de sarcină
  • Impermeabil la apă
  • Durabil, rezistent la condiṭii meteo dificile ṣi îngheṭ
  • Utilizabil la temperaturi negative

Aplicaṭii

  • repararea colṭurilor ṣi marginilor sparte la prefabricate din beton
  • umplerea găurilor ṣi cavităṭilor în suprafaṭa betonului
  • repararea treptelor, a marginilor curbate, muchiilor peroanelor, etc.
  • prinderea urechilor de ridicare dislocate în elementele prefabricate

Descărcări

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123