Proprietăți

  • Bi-component, far solvenṭi
  • Rezistenṭa iniṭială ṣi finală ridicată
  • Capacitate de preluare rapidă de sarcină
  • Impermeabil la apă
  • Durable, persistent la condiṭii meteo dificile ṣi îngheṭ
  • Utilizabil la temperaturi negative

Aplicaṭii

  • Producṭia de mortare polimerice
  • Umplerea golurilor pentru ancore
  • Repararea pardoselilor din concrete

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123