Proprietăți

  • Stabilitate
  • Consistenţă maleabilă
  • Rezistenţă bună la apă

Aplicaṭii

  • Lipirea faianţei
  • Lipirea ceramicii
  • Substraturi adecvate: Beton, Zidărie compactă, Tencuieli din categoriile CS II, CS III și CS IV conform DIN EN 998 și ipsos conform DIN EN 13279 (rezistență la compresiune ≥ 2,5 N/mm²), Șape de ciment.

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123