Proprietăți

 • Monocomponent
 • Aplicare manualã sau prin sprayere
 • Rezistenţã la încãrcãrile statice
 • Rezistenţã ridicatã la carbonatare
 • Rezistenţã la sãrurile de dezgheţare, rezistenţã la cloruri
 • Neinflamabil conform SR EN 13501
 • 1 material de construcţii clasa A1
 • Rezistenţã la foc conform curbelor de temperaturã timp, ZTV
 • ING, partea 5, paragraf 1+2, reglementarea EBA şi raportul 1998 TNO CVB R 1161 a RWS
 • Rezistenţã la foc conform curbei standard de temperaturã (ETK) ISO 834-11:2014, rezistenţã la foc, clasa F 120
 • Mortar clasa R4 conform SR EN 1504 Partea 3

Aplicaṭii

 • Înlocuirea betonului conform ZTV-ING, cap.3, construcţii solide, secţiunea 4 pentru aplicãri SPCC şi PCC II pe suprafeţe cu sau fãrã încãrcãri dinamice, aplicare parţialã sau pe suprafeţe mari
 • SPCC/PCC - Înlocuirea betonului în conformitate cu ZTV-W LB 219 pentru repararea structurilor hidrotehnice / în contact cu apa, pentru clasele de expunere XC 1-4; XF 1-4; XW 1-2;XD 1-3 , XS 1- 3, XM 1 şi XA 1-2
 • SPCC-PCC – Înlocuirea betonului conform DAfStb-standard reparaţii pentru clasele de stress M2 şi M3
 • Reparaţii cu mortar ca punct anodic de ancorare conform SR EN 12696, capitolul “Protecţie catodică anticorozivã a oţelului în beton” (şi pentru suprafeţe orizontale)
 • Clasificat şi certificat în conformitate cu SR EN 1504:3, capitolele 3,4 si 7 şi procedurile 3.1; 3.3; 3.4 si 7.2

Documente

Mai mult
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123