Proprietăți

  • Accerează uscarea / întărirea
  • Accelerarea activă a fazelor de hidratare
  • Creșterea valorilor rezistențelor inițiale și finale
  • Restricționează contracția
  • Proprietăți de aplicare relativ bune, chiar și la valori w/c scăzute
  • Fără lipire
  • O bună menținere a consistenței pe întreaga durată a timpului de turnare
  • Netezire ușoară fără segregări

Aplicaṭii

  • Pentru șape cu priză rapidă
  • Pentru șape încălzite (după 72 ore)

Documente

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123